30.10.2012

Regulamin przyznawania indywidualnych nagród pieniężnych

Od początku października prowadzone są prace nad zmianą zapisów "Regulaminów przyznawania indywidualnych nagród pieniężnych pracownikom Urzędu Morskiego w Słupsku"
W dniu 29.10. obie organizacje związkowe działające w Urzędzie przedstawiły wspólnie uzgodnione stanowisko w tej sprawie.

31.08.2012

II Międzynarodowy Memoriał imienia Zbigniewa Żynisa

Turniej będzie miał miejsce na Orliku przy ul. Krzywoustego 8 września 2012r. Gramy w piłkę nożną męską oraz żeńską koszykówkę w kategorii juniorek.

Ramowy rozkład gier w piłkę nożną: (Gramy 2x10 min.)


10:00- 10:25 Salos- Polonia Hanower (Niemcy)
10:25- 10:50 Urząd Morski - Dziennikarze
10:50- 11:15 Salos- Przyjaciele Zbyszka
11:15- 11:40 Urząd Morski- Polonia Hanower (Niemcy)
11:40 - 12:05 Dziennikarze- Przyjaciele Zbyszka
12:05- 12:30 Salos- Urząd Morski
12:30- 12:55 Polonia Hanower (Niemcy)- Dziennikarze
12:55- 13:20 Urząd Morski- Przyjaciele Zbyszka
13:20- 13:45 Salos- Dziennikarze
13:45- 14:10 Polonia Hanower (Niemcy)- Przyjaciele Zbyszka

Ramowy rozkład gier w koszykówkę dziewcząt: (Gramy 4x8 min.)

10:00- 11.15 Salos Słupsk – UKS 16 Koszalin
11.30- 12.45 ULS 16 Koszalin – Grom Turowo
13.00- 14.15 Grom Turowo – Salos Słupsk

Od godz. 13.30 poczęstunek w postaci grilla.

01.06.2012

Nagrody

Tradycyjnie jak co roku, zgodnie z zapisami w „Regulaminie …” w okresie Dni Morza pracownicy Urzędu Morskiego w Słupsku otrzymają nagrody. Związki zawodowe drogą elektroniczną dostały w dniu dzisiejszym do zaopiniowania propozycje Urzędu dotyczące podziału funduszu nagród. Generalnie propozycje kwot przeznaczonych na odpowiednie działy nie odbiegają od ubiegłorocznych.

Walne Zebranie Delegatów Regionu Słupskiego


W dniu 30 maja br. odbyło się w Słupsku sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów Regionu Słupskiego NSZZ „Solidarność”. W trakcie obrad głos zabrał nasz Delegat - Kol. Andrzej Mazuruk wskazując na dwie zasadnicze bariery utrudniające rozwój Związku: zewnętrzną – czyli otoczenie Związku (np.: trudności w wyegzekwowaniu prawa w stosunku do nieuczciwych pracodawców) i wewnętrzną – czyli brak świadomości u wielu działaczy komisji zakładowych jak ważny jest obecnie wzrost ilości członków Związku.

Oprócz wybranych w organizacjach zakładowych Delegatów obecnych było wielu gości, a wśród nich Zastępca Przewodniczącego Komisji Krajowej – Kol. Tadeusz Majchrowicz.