30.10.2012

Regulamin przyznawania indywidualnych nagród pieniężnych

Od początku października prowadzone są prace nad zmianą zapisów "Regulaminów przyznawania indywidualnych nagród pieniężnych pracownikom Urzędu Morskiego w Słupsku"
W dniu 29.10. obie organizacje związkowe działające w Urzędzie przedstawiły wspólnie uzgodnione stanowisko w tej sprawie.