26.09.2013

Dość lekceważenia społeczeństwa !

Niebezpieczne działania rządu Rzeczpospolitej Polskiej zmierzające do wprowadzenia  XIX-wiecznych zależności między pracodawcą a pracownikiem, a także pogarda z jaką do tej pory spotykają się związkowcy ze strony rządzących (m.in. użycie w stosunku do  Przewodniczącego  naszego Związku - Piotra Dudy  - słowa  „pętak”) wymagają zamanifestowania naszej dezaprobaty.  Nie ma  zgody na wprowadzanie ustaw, które godzą w podstawy praw ludzkich, a mianowicie w prawo do godnej pracy i godziwej zapłaty. Niechęć rządzących do uczciwego dialogu, wspólnego ze społeczną stroną wypracowywania rozwiązań prawnych dotyczących ludzi pracy, a także ignorowanie inicjatyw społecznych przepełniły czarę goryczy.
Pod hasłem „Dość lekceważenia społeczeństwa” odbyła się w Warszawie w dniu 14.09.2013 wielka manifestacja trzech central związkowych.  Uczestniczyli w niej także związkowcy z naszej organizacji zakładowej NSZZ „Solidarność”.