05.09.2014

Podwyżki dla budżetówki

Zamrożenie wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej trwa już 6-ty rok. Pomimo planowanego wzrostu PKB i spadku zadłużenia  państwa Rząd RP nie widzi możliwości wzrostu wynagrodzeń także w 2015 i 2016 roku.
Wydaje się, że alarmujące analizy i raporty nie powodują zasadniczych zmian stanowiska Rządu w tej sprawie.
Dlatego właśnie nasz Związek uznał za konieczne zwrócenie uwagi opinii publicznej na to, że zamrożenie wzrostu płac sfery budżetowej to krótkowzroczna polityka, obliczona jedynie na osiągnięcie doraźnych, krótkoterminowych celów.
Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i wystąpieniem Przewodniczącego Piotra Dudy do Premiera Rządu RP.   

28.05.2014

Dwie godziny dla Rodziny

źródło: www.humanites.pl
Na wniosek Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Dyrektor Tomasz Bobin udzielił wszystkim pracownikom Urzędu Morskiego dwóch godzin wolnych od pracy w piątek (16.05.2014) w ramach corocznej ogólnopolskiej akcji "Dwie godziny dla Rodziny". 
Jej celem nadrzędnym jest wspieranie budowy tożsamości młodego pokolenia i więzi rodzinnych. Te symboliczne dwie godziny mają zwrócić uwagę jak ważną sprawą dla Państwa i społeczeństwa jest prawidłowe wychowanie w Rodzinie. Do uczczenia Międzynarodowego Dnia Rodziny zachęca również nasz Związek.

19.05.2014

Sesja sprawozdawczo-wyborcza IX Walnego Zebrania Delegatów Regionu Słupskiego NSZZ "Solidarność"

W piątek 16 maja br. odbyła się sesja sprawozdawczo-wyborcza IX Walnego Zebrania Delegatów Regionu Słupskiego NSZZ "Solidarność". Delegaci z całego regionu (Słupsk, Człuchów, Bytów, Miastko) wybrali władze związkowe.Wybrano 15-osobowy Zarząd Regionu z Kol. Stanisławem Szukałą jako jej przewodniczącym. Wybrano również 6-osobową Regionalną Komisję Rewizyjną i delegata na Zjazd Krajowy (Kol. Marian Rudnik z Bytowa).
W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele obecnej Komisji Krajowej z wiceprzewodniczącym Kol. Tadeuszem Majchrowiczem na czele, a także przewodniczącym  Gdańskiego Zarządu Regionu Kol. Krzysztofem Dośla. Gościem zebrania był również były przewodniczący KK, a obecnie poseł  Kol. Janusz Śniadek.
17.04.2014

Wielkanoc


Pracodawca Przyjazny Pracownikom

„Człowiek jest przed kapitałem” - zdanie to zostało użyte przez Przewodniczącego Piotra Dudę w wystąpieniu w Pałacu Prezydenckim z okazji wręczenia przedsiębiorcom-laureatom certyfikatów konkursu „ Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Słowa te wypowiedział także ponad 120 lat temu papież Leon XIII w encyklice „Rerum novarum” ( „Rzeczy nowe”1891 rok) piętnując wyzysk ludzi pracy. Z całą mocą powtórzone zostało przez Jana Pawła II w rocznicowej encyklice noszącej zwyczajowy tytuł „Laborem exercens” („Wykonując pracę” 1981 rok).

Więcej informacji stronie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność

14.03.2014

Pierwsze zebranie Komisji Zakładowej

W dniu wczorajszym przeprowadzone zostało pierwsze robocze zebranie nowej Komisji  Zakładowej. Podjęto uchwały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania KZ. Dyskutowano  nad sprawami budżetowymi – akceptując uchwałę budżetową poprzedniej KZ (z dnia 06.02.2014) Ustalono także plan działania na najbliższy okres. Wszelkie dokumenty są do wglądu u przewodniczącego KZ. Przed rozpoczęciem obrad działacze związkowi spotkali się z Pracodawcą – Dyrektorem Urzędu Panem Tomaszem Bobinem (patrz: zdjęcie). 
W trakcie spotkania obie strony zapewniły o woli partnerskiej współpracy. NSZZ  „Solidarność” wyraziła także obawy związane z planami przekazania w użytkowanie samorządom Łeby i Darłowa terenów portowych, a także wyrażono niepokój związany z próbami zmiany przez władze Darłowa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części Darłówka.

05.03.2014

Nowe władze związkowe na kadencję 2014-2018

Zgodnie z zapowiedziami w  dniu 01 marca (sobota) odbyło się  wyborcze Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” w Urzędzie Morskim w Słupsku. Na tym zebraniu dokonano wyboru wszystkich władz związkowych na nową kadencję 2014-2018. 
           W pierwszej – oficjalnej części spotkania głos zabrali specjalnie zaproszeni goście:  Pan Tomasz BobinDyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku i Kolega Stanisław SzukałaPrzewodniczący Zarządu Regionu Słupskiego NSZZ „Solidarność”. 

W części roboczej obrad Delegaci podjęli uchwałę , że Komisja Zakładowa na tę kadencję będzie liczyła 6 osób , a nie jak poprzednio – 5, a Komisja Rewizyjna 3 osoby (jak poprzednio).
Do KZ wybrano tym razem dwie panie co nie tylko ją odmłodziło, ale przede wszystkim zdecydowanie upiększyło. Natomiast skład Zakładowej Komisja Rewizyjnej zmieniony został radykalnie (a także wizerunkowo). W skład bowiem ZKR weszli nowi członkowie, a wśród nich jedna pani, która została na dodatek przewodniczącą.
Nowością jest także to, że nasza organizacja  uzyskała uprawnienie do wyboru dwóch ( a nie jak poprzednio – jednego) delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Słupskiego. Ta zmiana wynika stąd, że od ostatnich wyborów zwiększyła się u nas znacznie liczba związkowców.
Delegatem na Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej (PARiS) wybrano doświadczonego światowca – Mariana.

            Wszystkie te informacje (wraz z nazwiskami, kontaktami i zdjęciami) znajdziecie niebawem w odpowiednich zakładkach naszej "stronki-blogonki".

27.02.2014

Drugi Etap Wyborów

W imieniu Komisji Zakładowej informuję, że w dniu 01 marca 2014r (sobota) o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu (Al. Sienkiewicza 18, Sala Narad) odbędzie się Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność”. Koleżanki i Koledzy-Delegaci wybiorą w tym dniu władze naszej zakładowej organizacji. Uprzejmie proszę wszystkich Delegatów o punktualne przybycie. 

Koszty delegacji (dojazd, dieta) pokryte zostaną z funduszy związkowych wydzielonych z budżetu Organizacji (uchwała budżetowa Komisji Zakładowej Nr 01/2014 z dnia 06.02.2014).


Ze związkowym pozdrowieniem

Andrzej Mazuruk
Przewodniczący Komisji Zakładowej

05.02.2014

Apel Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność"


Drogie Koleżanki i Koledzy!

Już ponad rok temu pracownicy sieci sklepów LIDL dla obrony praw pracowniczych założyli u siebie zakładową organizację związkową NSZZ „Solidarność”. Niestety od samego początku pracodawca prowadzi zdecydowane działania antyzwiązkowe, polegające na utrudnianiu działalności, pozorowaniu dialogu, ograniczaniu liczby członków. Finałem tych działań było dyscyplinarne wyrzucenie z pracy przewodniczącej i jej zastępcy za zdarzenia, które nigdy nie miały miejsca. Sprawa oczywiście trafiła do sądu, jednak znając szybkość orzekania naszego wymiaru sprawiedliwości, potrwa to co najmniej dwa lata. Nie zamierzamy tyle czasu czekać bezczynnie. Nasi Koledzy i Koleżanki oprócz wsparcia prawnego potrzebują też czynnych działań całego Związku.

Drodzy Związkowcy!

Komisja Krajowa na swoim ostatnim spotkaniu w Szczecinie przyjęła stanowisko
w obronie zwolnionych, deklarując wsparcie i pomoc. Jednocześnie zwróciła się z apelem do wszystkich członków i sympatyków „Solidarności” o bojkot sklepów sieci LIDL w miesiącu lutym. Ja również zwracam się do Was o wsparcie i proszę – nie róbcie w miesiącu lutym zakupów w tych sklepach. Nasze Koleżanki i Koledzy potrzebują naszej pomocy  bądźmy „Solidarnością”.
 Ze związkowym pozdrowieniem:


13.01.2014

Pierwszy etap wyborów w Związku zakończony

W dniu 9 stycznia br. zakończył się pierwszy etap wyborów w naszej organizacji zakładowej.
Wybrano ogółem 19 Delegatów w 5 Kołach związkowych.
Zakładowe Zebranie Delegatów planowane jest w miesiącu lutym (a nie – jak podano wcześniej w drugiej połowie stycznia).