27.02.2014

Drugi Etap Wyborów

W imieniu Komisji Zakładowej informuję, że w dniu 01 marca 2014r (sobota) o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu (Al. Sienkiewicza 18, Sala Narad) odbędzie się Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność”. Koleżanki i Koledzy-Delegaci wybiorą w tym dniu władze naszej zakładowej organizacji. Uprzejmie proszę wszystkich Delegatów o punktualne przybycie. 

Koszty delegacji (dojazd, dieta) pokryte zostaną z funduszy związkowych wydzielonych z budżetu Organizacji (uchwała budżetowa Komisji Zakładowej Nr 01/2014 z dnia 06.02.2014).


Ze związkowym pozdrowieniem

Andrzej Mazuruk
Przewodniczący Komisji Zakładowej

05.02.2014

Apel Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność"


Drogie Koleżanki i Koledzy!

Już ponad rok temu pracownicy sieci sklepów LIDL dla obrony praw pracowniczych założyli u siebie zakładową organizację związkową NSZZ „Solidarność”. Niestety od samego początku pracodawca prowadzi zdecydowane działania antyzwiązkowe, polegające na utrudnianiu działalności, pozorowaniu dialogu, ograniczaniu liczby członków. Finałem tych działań było dyscyplinarne wyrzucenie z pracy przewodniczącej i jej zastępcy za zdarzenia, które nigdy nie miały miejsca. Sprawa oczywiście trafiła do sądu, jednak znając szybkość orzekania naszego wymiaru sprawiedliwości, potrwa to co najmniej dwa lata. Nie zamierzamy tyle czasu czekać bezczynnie. Nasi Koledzy i Koleżanki oprócz wsparcia prawnego potrzebują też czynnych działań całego Związku.

Drodzy Związkowcy!

Komisja Krajowa na swoim ostatnim spotkaniu w Szczecinie przyjęła stanowisko
w obronie zwolnionych, deklarując wsparcie i pomoc. Jednocześnie zwróciła się z apelem do wszystkich członków i sympatyków „Solidarności” o bojkot sklepów sieci LIDL w miesiącu lutym. Ja również zwracam się do Was o wsparcie i proszę – nie róbcie w miesiącu lutym zakupów w tych sklepach. Nasze Koleżanki i Koledzy potrzebują naszej pomocy  bądźmy „Solidarnością”.
 Ze związkowym pozdrowieniem: