28.05.2014

Dwie godziny dla Rodziny

źródło: www.humanites.pl
Na wniosek Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Dyrektor Tomasz Bobin udzielił wszystkim pracownikom Urzędu Morskiego dwóch godzin wolnych od pracy w piątek (16.05.2014) w ramach corocznej ogólnopolskiej akcji "Dwie godziny dla Rodziny". 
Jej celem nadrzędnym jest wspieranie budowy tożsamości młodego pokolenia i więzi rodzinnych. Te symboliczne dwie godziny mają zwrócić uwagę jak ważną sprawą dla Państwa i społeczeństwa jest prawidłowe wychowanie w Rodzinie. Do uczczenia Międzynarodowego Dnia Rodziny zachęca również nasz Związek.

19.05.2014

Sesja sprawozdawczo-wyborcza IX Walnego Zebrania Delegatów Regionu Słupskiego NSZZ "Solidarność"

W piątek 16 maja br. odbyła się sesja sprawozdawczo-wyborcza IX Walnego Zebrania Delegatów Regionu Słupskiego NSZZ "Solidarność". Delegaci z całego regionu (Słupsk, Człuchów, Bytów, Miastko) wybrali władze związkowe.Wybrano 15-osobowy Zarząd Regionu z Kol. Stanisławem Szukałą jako jej przewodniczącym. Wybrano również 6-osobową Regionalną Komisję Rewizyjną i delegata na Zjazd Krajowy (Kol. Marian Rudnik z Bytowa).
W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele obecnej Komisji Krajowej z wiceprzewodniczącym Kol. Tadeuszem Majchrowiczem na czele, a także przewodniczącym  Gdańskiego Zarządu Regionu Kol. Krzysztofem Dośla. Gościem zebrania był również były przewodniczący KK, a obecnie poseł  Kol. Janusz Śniadek.