Finanse

Uchwała Finansowa Związku
pobierz 


Zasiłki Statutowe
Zgodnie z postanowieniami Uchwały Finansowej Związku (§5 ust 2), Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Urzędzie Morskim w Słupsku podjęła w dniu 30 grudnia 2010 roku uchwałę nr 34/2010, zgodnie z którą wysokości zasiłków statutowych w naszej organizacji zakładowej są następujące:
    1. zasiłek z tytułu urodzenia dziecka - 300 zł
    2. zasiłek z tytułu adopcji dziecka - 300 zł
    3. zasiłek z tytułu śmierci członka Związku - 500 zł
    4. zasiłek z tytułu śmierci członka rodziny - 300 zł
W celu otrzymania zasiłku należy zgłosić zaistniały fakt do Komisji Zakładowej (któregokolwiek z działaczy) i udokumentować uprawnienia:
 • urodzenie dziecka – kopia aktu urodzenia;
 • adopcja – kopia dokumentu potwierdzającego adopcję;
 • śmierć członka rodziny – kopia aktu zgonu;
 • śmierć członka Związku – kopia aktu zgonu .

Zasady ustalania uprawnień do zasiłków – patrz: Uchwała Finansowa Zawiązku (Rozdział II).