13.07.2016

Spotkanie z Dyrekcją Urzędu Morskiego

W związku z krążącymi pogłoskami o planach reorganizacji Urzędu, w dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie przedstawicieli NSZZ „Solidarność” z Dyrekcją.   Dyrektor Włodzimierz Kotuniak poinformował związkowców, że ze względu na niewykonanie przez Urząd pewnych zobowiązań, Ministerstwo zleciło przeprowadzenie kontroli między innymi także procedur dotyczących podejmowania decyzji. W wyniku tych kontroli może okazać się niezbędne przeprowadzenie zmian w Statucie Urzędu i Regulaminie Organizacyjnym.  Według Dyrekcji zmiany te mogą dotyczyć jedynie kilku wydziałów. Dyrektor zapewnił jednak, że w przypadku koniecznych zmian personalnych nie będą to zmiany rewolucyjne i nie będą dotykać pracowników w terenie oraz Pionu Inspekcji Morskiej.

Światowa Akademia Organizowania szkoli w Gdańsku

W Gdańsku zakończyło się coroczne spotkanie organizatorów związkowych. W wydarzeniu zorganizowanym przez Dział Rozwoju Związku Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” udział wzięło ponad 30 organizatorów z całej Polski oraz liderzy Krajowej Sekcji Młodych. Sesje treningowe dotyczące kampanii organizowania pracowników prowadziła Emily Paulin ze Światowej Akademii Organizowania MKZZ, a uczestnicy podnosili także swoje umiejętności interpersonalne oraz dyskutowali nad strategią rozwoju.
Coroczne spotkanie organizatorów związkowych otworzył Tadeusz Majchrowicz, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” - Cieszę się, że jest nas tutaj sporo, ale wszyscy wiemy, że powinno być nas jeszcze więcej. Prawdziwy organizator codziennie zastanawia się nad tym, co jeszcze jest do zrobienia i tak właśnie powinniśmy działać. Władze Związku chcą stworzyć odpowiednie warunki, abyście mogli wykonywać swoje obowiązki jak najefektywniej. To ogromny postęp, że coraz więcej działaczy związkowych zaczyna postrzegać rozwój Związku, jako najważniejszą dla nas kwestię, a liderzy coraz częściej samoistnie stają się organizatorami. Dobrze też, że Związek pojawia się w mediach, ale najważniejsze pozostaje organizowanie pracowników.
Uczestnicy trwającego 3 dni spotkania odbyli, przygotowaną przez Dział Szkoleń KK sesję interpersonalną, której celem była poprawa umiejętności komunikacji w kontekście rozmów z pracownikami. Pracowano, także nad zagadnieniem motywowania siebie i innych do działań organizatorskich.