27.12.2013

Życzenia

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” składa  wszystkim związkowcom, pracownikom Urzędu Morskiego w Słupsku oraz ich rodzinom najserdeczniejsze życzenia z okazji świąt i
zbliżającego się nowego roku
2014

Mądrych wyborów
Zdecydowanych działań
 Solidarności pracowniczej
Sukcesów 
                                                           Oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym
                                                           I zawodowym.

05.12.2013

Wybory w Związku

Wchodzimy powoli  w okres wyborów w Związku. Nasi Związkowcy oceniać będą pracę działaczy, ale także będzie to okazja do zastanowienia nad wyzwaniami, z którymi zmierzyć się przyjdzie nowym władzom.

 Wybory w naszej organizacji związkowej odbywać się będą jak zawsze w dwóch turach: najpierw wybory delegatów na zebraniach Kół związkowych, a następnie wybory zakładowych władz związkowych na Zakładowym Zebraniu Delegatów.

Zgodnie z Uchwałą Komisji Zakładowej, ZZD przewidywane jest w drugiej połowie stycznia 2014r. Do tego więc czasu muszą się odbyć zebrania wyborcze Kół związkowych. Pierwsze takie zebranie zaplanowane jest w Ustce w dniu 5.12.2013.