14.03.2014

Pierwsze zebranie Komisji Zakładowej

W dniu wczorajszym przeprowadzone zostało pierwsze robocze zebranie nowej Komisji  Zakładowej. Podjęto uchwały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania KZ. Dyskutowano  nad sprawami budżetowymi – akceptując uchwałę budżetową poprzedniej KZ (z dnia 06.02.2014) Ustalono także plan działania na najbliższy okres. Wszelkie dokumenty są do wglądu u przewodniczącego KZ. Przed rozpoczęciem obrad działacze związkowi spotkali się z Pracodawcą – Dyrektorem Urzędu Panem Tomaszem Bobinem (patrz: zdjęcie). 
W trakcie spotkania obie strony zapewniły o woli partnerskiej współpracy. NSZZ  „Solidarność” wyraziła także obawy związane z planami przekazania w użytkowanie samorządom Łeby i Darłowa terenów portowych, a także wyrażono niepokój związany z próbami zmiany przez władze Darłowa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części Darłówka.

05.03.2014

Nowe władze związkowe na kadencję 2014-2018

Zgodnie z zapowiedziami w  dniu 01 marca (sobota) odbyło się  wyborcze Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” w Urzędzie Morskim w Słupsku. Na tym zebraniu dokonano wyboru wszystkich władz związkowych na nową kadencję 2014-2018. 
           W pierwszej – oficjalnej części spotkania głos zabrali specjalnie zaproszeni goście:  Pan Tomasz BobinDyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku i Kolega Stanisław SzukałaPrzewodniczący Zarządu Regionu Słupskiego NSZZ „Solidarność”. 

W części roboczej obrad Delegaci podjęli uchwałę , że Komisja Zakładowa na tę kadencję będzie liczyła 6 osób , a nie jak poprzednio – 5, a Komisja Rewizyjna 3 osoby (jak poprzednio).
Do KZ wybrano tym razem dwie panie co nie tylko ją odmłodziło, ale przede wszystkim zdecydowanie upiększyło. Natomiast skład Zakładowej Komisja Rewizyjnej zmieniony został radykalnie (a także wizerunkowo). W skład bowiem ZKR weszli nowi członkowie, a wśród nich jedna pani, która została na dodatek przewodniczącą.
Nowością jest także to, że nasza organizacja  uzyskała uprawnienie do wyboru dwóch ( a nie jak poprzednio – jednego) delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Słupskiego. Ta zmiana wynika stąd, że od ostatnich wyborów zwiększyła się u nas znacznie liczba związkowców.
Delegatem na Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej (PARiS) wybrano doświadczonego światowca – Mariana.

            Wszystkie te informacje (wraz z nazwiskami, kontaktami i zdjęciami) znajdziecie niebawem w odpowiednich zakładkach naszej "stronki-blogonki".