Kontakt

Adres do korespondencji:

Organizacja Zakładowa

Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”

Urząd Morski w Słupsku

Al. Sienkiewicza 18

76-200 Słupsk

Telefony:

Przewodniczący KZ : +48 (59) 848-19-90 wew. 62; Faks: +48 8474224; kom.: +48 608308548

Zastępca Przewodniczącego KZ: +48 (59) 814-44-30

Skarbnik: +48 (59) 847-42-51

Członek KZ (Krzysiek): +48 (94) 340-08-42

Członek KZ (Robert): +48 795562047

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: +48 (59) 866-15-30

Członek KR(A.P.): +48 (91) 352-27-03

Członek KR(D.D.): +48 (94) 340-08-42