27.12.2013

Życzenia

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” składa  wszystkim związkowcom, pracownikom Urzędu Morskiego w Słupsku oraz ich rodzinom najserdeczniejsze życzenia z okazji świąt i
zbliżającego się nowego roku
2014

Mądrych wyborów
Zdecydowanych działań
 Solidarności pracowniczej
Sukcesów 
                                                           Oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym
                                                           I zawodowym.

05.12.2013

Wybory w Związku

Wchodzimy powoli  w okres wyborów w Związku. Nasi Związkowcy oceniać będą pracę działaczy, ale także będzie to okazja do zastanowienia nad wyzwaniami, z którymi zmierzyć się przyjdzie nowym władzom.

 Wybory w naszej organizacji związkowej odbywać się będą jak zawsze w dwóch turach: najpierw wybory delegatów na zebraniach Kół związkowych, a następnie wybory zakładowych władz związkowych na Zakładowym Zebraniu Delegatów.

Zgodnie z Uchwałą Komisji Zakładowej, ZZD przewidywane jest w drugiej połowie stycznia 2014r. Do tego więc czasu muszą się odbyć zebrania wyborcze Kół związkowych. Pierwsze takie zebranie zaplanowane jest w Ustce w dniu 5.12.2013.

13.11.2013

Wielotysięczna manifestacja w Gdańsku

W dniu 9.11.2013 r. odbyła się w Gdańsku  manifestacja pod nieprzemijającym hasłem: „Dość lekceważenia społeczeństwa”.  W manifestacji brali udział także przedstawiciele Regionu Słupskiego NSZZ „Solidarność".
Nawiązując do antyzwiązkowych projektów zmian w ustawie o związkach zawodowych i korupcji politycznej do jakiej doszło podczas wyborów na szefa regionu Platformy Obywatelskiej na Dolnym Śląsku Piotr Duda w przemowie na Długim Targu mówił między innymi: „Niejaki poseł PO Jaros mówił, że jesteśmy mafią związkową. To kim jest Jaros i poseł Protasiewicz? Jeśli my jesteśmy tłustymi kotami żerującymi na przedsiębiorstwach to tacy jak poseł Jaros, europoseł Protasiewicz z PO są tłustymi bengalskimi tygrysami z nadwagą. Gdzie jest premier, gdzie są jego spotkania ze społeczeństwem? Dość tego cyrku. Zbieramy podpisy by rozwiązać ten Sejm .”

Więcej na NSZZ Solidarność Region Gdański - LINK

08.11.2013

Spotkanie Związkowców

Ze względu na nadchodzący koniec roku odbyło się w Ustce w dniu 07 listopada (czwartek) spotkanie przedstawicieli NSZZ „Solidarność” i NSZZ „Solidarność’80”.

 Działacze obu związków zawodowych istniejących w Urzędzie Morskim w Słupsku dyskutowali nad obowiązującym  regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a w szczególności  sposobem podziału środków Funduszu.

Spotkanie zakończyło się deklaracją o rozpoczęciu wspólnych działań na rzecz zapobiegania pojawiającym się problemom  związanym z gospodarowaniem  ZFŚS.

04.11.2013

Spotkanie Dyrektora Urzędu Morskiego z przedstawicielami NSZZ Solidarność

Dnia 24 października br. na wniosek Komisji Zakładowej odbyło się spotkanie Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z przedstawicielami organizacji NSZZ Solidarność .

              Rozmowy dotyczyły m.in. gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, a także  planów przekazywania samorządom  terenów portowych w Darłówku i Łebie.

Według przekazanych  przez Dyrektora  informacji , zmiany w portach Darłowo i Łeba nie będą powodowały jakichkolwiek redukcji zatrudnienia. 

26.09.2013

Dość lekceważenia społeczeństwa !

Niebezpieczne działania rządu Rzeczpospolitej Polskiej zmierzające do wprowadzenia  XIX-wiecznych zależności między pracodawcą a pracownikiem, a także pogarda z jaką do tej pory spotykają się związkowcy ze strony rządzących (m.in. użycie w stosunku do  Przewodniczącego  naszego Związku - Piotra Dudy  - słowa  „pętak”) wymagają zamanifestowania naszej dezaprobaty.  Nie ma  zgody na wprowadzanie ustaw, które godzą w podstawy praw ludzkich, a mianowicie w prawo do godnej pracy i godziwej zapłaty. Niechęć rządzących do uczciwego dialogu, wspólnego ze społeczną stroną wypracowywania rozwiązań prawnych dotyczących ludzi pracy, a także ignorowanie inicjatyw społecznych przepełniły czarę goryczy.
Pod hasłem „Dość lekceważenia społeczeństwa” odbyła się w Warszawie w dniu 14.09.2013 wielka manifestacja trzech central związkowych.  Uczestniczyli w niej także związkowcy z naszej organizacji zakładowej NSZZ „Solidarność”.