08.11.2013

Spotkanie Związkowców

Ze względu na nadchodzący koniec roku odbyło się w Ustce w dniu 07 listopada (czwartek) spotkanie przedstawicieli NSZZ „Solidarność” i NSZZ „Solidarność’80”.

 Działacze obu związków zawodowych istniejących w Urzędzie Morskim w Słupsku dyskutowali nad obowiązującym  regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a w szczególności  sposobem podziału środków Funduszu.

Spotkanie zakończyło się deklaracją o rozpoczęciu wspólnych działań na rzecz zapobiegania pojawiającym się problemom  związanym z gospodarowaniem  ZFŚS.