05.12.2013

Wybory w Związku

Wchodzimy powoli  w okres wyborów w Związku. Nasi Związkowcy oceniać będą pracę działaczy, ale także będzie to okazja do zastanowienia nad wyzwaniami, z którymi zmierzyć się przyjdzie nowym władzom.

 Wybory w naszej organizacji związkowej odbywać się będą jak zawsze w dwóch turach: najpierw wybory delegatów na zebraniach Kół związkowych, a następnie wybory zakładowych władz związkowych na Zakładowym Zebraniu Delegatów.

Zgodnie z Uchwałą Komisji Zakładowej, ZZD przewidywane jest w drugiej połowie stycznia 2014r. Do tego więc czasu muszą się odbyć zebrania wyborcze Kół związkowych. Pierwsze takie zebranie zaplanowane jest w Ustce w dniu 5.12.2013.