06.03.2015

Akcja protestacyjna

W związku z brakiem rzeczywistego dialogu społecznego, a także brakiem realnych działań Sejmu i Rządu RP w celu między innymi powstrzymania postępującej biedy w polskich rodzinach, NSZZ „Solidarność” wraz z dwoma pozostałymi centralami związkowymi podjął akcję protestacyjną. Szczegółową informację o celach tej akcji znajdziecie  tutaj.
Chcemy zwrócić uwagę wszystkich pracowników Urzędu Morskiego w Słupsku, że jednym z postulatów tej akcji jest odmrożenie podwyżek płac w sferze budżetowej. Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w naszym Urzędzie postanowiła – zgodnie z Decyzją władz naszego Związku – zamanifestować swoje poparcie dla tej akcji poprzez wywieszenie flag związkowych na budynku przy ul. Niemcewicza w Słupsku.