13.07.2016

Spotkanie z Dyrekcją Urzędu Morskiego

W związku z krążącymi pogłoskami o planach reorganizacji Urzędu, w dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie przedstawicieli NSZZ „Solidarność” z Dyrekcją.   Dyrektor Włodzimierz Kotuniak poinformował związkowców, że ze względu na niewykonanie przez Urząd pewnych zobowiązań, Ministerstwo zleciło przeprowadzenie kontroli między innymi także procedur dotyczących podejmowania decyzji. W wyniku tych kontroli może okazać się niezbędne przeprowadzenie zmian w Statucie Urzędu i Regulaminie Organizacyjnym.  Według Dyrekcji zmiany te mogą dotyczyć jedynie kilku wydziałów. Dyrektor zapewnił jednak, że w przypadku koniecznych zmian personalnych nie będą to zmiany rewolucyjne i nie będą dotykać pracowników w terenie oraz Pionu Inspekcji Morskiej.