01.06.2012

Nagrody

Tradycyjnie jak co roku, zgodnie z zapisami w „Regulaminie …” w okresie Dni Morza pracownicy Urzędu Morskiego w Słupsku otrzymają nagrody. Związki zawodowe drogą elektroniczną dostały w dniu dzisiejszym do zaopiniowania propozycje Urzędu dotyczące podziału funduszu nagród. Generalnie propozycje kwot przeznaczonych na odpowiednie działy nie odbiegają od ubiegłorocznych.