01.06.2012

Walne Zebranie Delegatów Regionu Słupskiego


W dniu 30 maja br. odbyło się w Słupsku sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów Regionu Słupskiego NSZZ „Solidarność”. W trakcie obrad głos zabrał nasz Delegat - Kol. Andrzej Mazuruk wskazując na dwie zasadnicze bariery utrudniające rozwój Związku: zewnętrzną – czyli otoczenie Związku (np.: trudności w wyegzekwowaniu prawa w stosunku do nieuczciwych pracodawców) i wewnętrzną – czyli brak świadomości u wielu działaczy komisji zakładowych jak ważny jest obecnie wzrost ilości członków Związku.

Oprócz wybranych w organizacjach zakładowych Delegatów obecnych było wielu gości, a wśród nich Zastępca Przewodniczącego Komisji Krajowej – Kol. Tadeusz Majchrowicz.