27.02.2014

Drugi Etap Wyborów

W imieniu Komisji Zakładowej informuję, że w dniu 01 marca 2014r (sobota) o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu (Al. Sienkiewicza 18, Sala Narad) odbędzie się Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność”. Koleżanki i Koledzy-Delegaci wybiorą w tym dniu władze naszej zakładowej organizacji. Uprzejmie proszę wszystkich Delegatów o punktualne przybycie. 

Koszty delegacji (dojazd, dieta) pokryte zostaną z funduszy związkowych wydzielonych z budżetu Organizacji (uchwała budżetowa Komisji Zakładowej Nr 01/2014 z dnia 06.02.2014).


Ze związkowym pozdrowieniem

Andrzej Mazuruk
Przewodniczący Komisji Zakładowej