05.03.2014

Nowe władze związkowe na kadencję 2014-2018

Zgodnie z zapowiedziami w  dniu 01 marca (sobota) odbyło się  wyborcze Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” w Urzędzie Morskim w Słupsku. Na tym zebraniu dokonano wyboru wszystkich władz związkowych na nową kadencję 2014-2018. 
           W pierwszej – oficjalnej części spotkania głos zabrali specjalnie zaproszeni goście:  Pan Tomasz BobinDyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku i Kolega Stanisław SzukałaPrzewodniczący Zarządu Regionu Słupskiego NSZZ „Solidarność”. 

W części roboczej obrad Delegaci podjęli uchwałę , że Komisja Zakładowa na tę kadencję będzie liczyła 6 osób , a nie jak poprzednio – 5, a Komisja Rewizyjna 3 osoby (jak poprzednio).
Do KZ wybrano tym razem dwie panie co nie tylko ją odmłodziło, ale przede wszystkim zdecydowanie upiększyło. Natomiast skład Zakładowej Komisja Rewizyjnej zmieniony został radykalnie (a także wizerunkowo). W skład bowiem ZKR weszli nowi członkowie, a wśród nich jedna pani, która została na dodatek przewodniczącą.
Nowością jest także to, że nasza organizacja  uzyskała uprawnienie do wyboru dwóch ( a nie jak poprzednio – jednego) delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Słupskiego. Ta zmiana wynika stąd, że od ostatnich wyborów zwiększyła się u nas znacznie liczba związkowców.
Delegatem na Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej (PARiS) wybrano doświadczonego światowca – Mariana.

            Wszystkie te informacje (wraz z nazwiskami, kontaktami i zdjęciami) znajdziecie niebawem w odpowiednich zakładkach naszej "stronki-blogonki".