14.03.2014

Pierwsze zebranie Komisji Zakładowej

W dniu wczorajszym przeprowadzone zostało pierwsze robocze zebranie nowej Komisji  Zakładowej. Podjęto uchwały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania KZ. Dyskutowano  nad sprawami budżetowymi – akceptując uchwałę budżetową poprzedniej KZ (z dnia 06.02.2014) Ustalono także plan działania na najbliższy okres. Wszelkie dokumenty są do wglądu u przewodniczącego KZ. Przed rozpoczęciem obrad działacze związkowi spotkali się z Pracodawcą – Dyrektorem Urzędu Panem Tomaszem Bobinem (patrz: zdjęcie). 
W trakcie spotkania obie strony zapewniły o woli partnerskiej współpracy. NSZZ  „Solidarność” wyraziła także obawy związane z planami przekazania w użytkowanie samorządom Łeby i Darłowa terenów portowych, a także wyrażono niepokój związany z próbami zmiany przez władze Darłowa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części Darłówka.