17.04.2014

Pracodawca Przyjazny Pracownikom

„Człowiek jest przed kapitałem” - zdanie to zostało użyte przez Przewodniczącego Piotra Dudę w wystąpieniu w Pałacu Prezydenckim z okazji wręczenia przedsiębiorcom-laureatom certyfikatów konkursu „ Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Słowa te wypowiedział także ponad 120 lat temu papież Leon XIII w encyklice „Rerum novarum” ( „Rzeczy nowe”1891 rok) piętnując wyzysk ludzi pracy. Z całą mocą powtórzone zostało przez Jana Pawła II w rocznicowej encyklice noszącej zwyczajowy tytuł „Laborem exercens” („Wykonując pracę” 1981 rok).

Więcej informacji stronie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność