28.05.2014

Dwie godziny dla Rodziny

źródło: www.humanites.pl
Na wniosek Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" Dyrektor Tomasz Bobin udzielił wszystkim pracownikom Urzędu Morskiego dwóch godzin wolnych od pracy w piątek (16.05.2014) w ramach corocznej ogólnopolskiej akcji "Dwie godziny dla Rodziny". 
Jej celem nadrzędnym jest wspieranie budowy tożsamości młodego pokolenia i więzi rodzinnych. Te symboliczne dwie godziny mają zwrócić uwagę jak ważną sprawą dla Państwa i społeczeństwa jest prawidłowe wychowanie w Rodzinie. Do uczczenia Międzynarodowego Dnia Rodziny zachęca również nasz Związek.