05.09.2014

Podwyżki dla budżetówki

Zamrożenie wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej trwa już 6-ty rok. Pomimo planowanego wzrostu PKB i spadku zadłużenia  państwa Rząd RP nie widzi możliwości wzrostu wynagrodzeń także w 2015 i 2016 roku.
Wydaje się, że alarmujące analizy i raporty nie powodują zasadniczych zmian stanowiska Rządu w tej sprawie.
Dlatego właśnie nasz Związek uznał za konieczne zwrócenie uwagi opinii publicznej na to, że zamrożenie wzrostu płac sfery budżetowej to krótkowzroczna polityka, obliczona jedynie na osiągnięcie doraźnych, krótkoterminowych celów.
Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i wystąpieniem Przewodniczącego Piotra Dudy do Premiera Rządu RP.