13.02.2015

Zebranie Komisji Zakładowej

W dniu 13 lutego (piątek) odbyło się zebranie Komisji Zakładowej. Przyjęto budżet na 2015 r. (Uchwała nr 01/2015). Na zebraniu zapoznano się z dokumentami  w sprawie ogólnopolskiej akcji protestacyjnej ogłoszonej przez trzy centrale związkowe Dokument 1, Dokument 2.  Dyskutowano także o projekcie „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych”, który został przesłany przez oba działające w Urzędzie związki zawodowe do Dyrektora – jako merytoryczny wkład w dyskusję o zmianie tego regulaminu Dokument 3, i Dokument 4.
O postępie prac będziemy informować